23. 10. 2020  10:48 Alojza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Identifikačné číslo: 1014
Univerzitný e-mail: danka.barlokova [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)

               Publikácie
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Moammad A.M.A.H. ALKANDARI
Water Sources and Water Storage in Water Supply System
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Abdullah F.Z. ALMUTAIRI
UTILIZATION OF SEAWATER FOR DRINKING PURPOSES
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Saad E.Z.M. ALMUTAIRI
Water Tower Design
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Antal
Rozšírenie vodovodnej siete pre obec Ostrov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Antal
Vodovod pre obec Bašovce
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zuzana Balogová
Využitie aktívneho uhlia v úprave vody
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Balogová
Zdroje podzemných vôd a ich ochrana
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Adrián Borák
Zabezpečenie pitnej vody pre obec Očšadnica
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Bukovianska, PhD.
Vplyv ťažkých kovov na životné prostredie.
júl 2007
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Patrik Čeginik
Rozšírenie vodovodnej siete v obci Limbach
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Čekovský
Návrh vodovodnej siete pre obec Nemešany
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ingrid Fraštacká
Zásobovanie vodou obce Močenok
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Galík, PhD.
Zásobovanie vodou obcí Lacková a Forbasy
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Pavol Haršány
Zásobovanie vodou obce Borský Svätý Jur
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Hlubocký
Rozšírenie vodovodnej siete pre obec Radošovce
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Miroslav Hlubocký
Zásobovanie vodou obce Mestečko
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Horská
Vodojemy - zemné vodojemy
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Chovancová
Ťažké kovy vo vodách a metódy ich odstraňovania
júl 2007
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Jakub Jakubčiak
Zabezpečenie pitnej vody pre rekreačnú oblasť Demänovská Dolina
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Janíková
Hydrologická funkcia zelených striech v urbanizovanom území
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Janíková
Membránové procesy v úprave vody
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matej Kapolka
Zásobovanie pitnou vodou obce Vydrník
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Ondrej Kapusta
Optimalizácia procesu filtrácie malých úpravní povrchových vôd k zaisteniu dodávky bezpečnej pitnej vody
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ondrej Kapusta
Optimalizácia procesu filtrácie úpravní povrchových vôd k zaisteniu dodávky bezpečnej pitnej vody
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tatiana Kimličková
Funkcia vodojemu - zásobovanie vodou
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Košťál
Poloprevádzkové overenie mikrofiltrácie v úprave vody
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Košťál
Ťažké kovy vo vodách a ich odstraňovanie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: František Kubus
Návrh vodovodu pre obec Mestečko
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Kukučka
Železo a mangán vo vodách a spôsoby ich odstraňovania
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Michal Kunštek
Liečivá vo vodách a možnosti ich odstraňovania
december 2020Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Michal Kunštek
Liečivá vo vodách a možnosti ich odstraňovania
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Lupták
Rúrové materiály vodovodných sietí
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ivana Marko
Návrh vodovodu pre obec Hložany
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Marko
Odstraňovanie bromičnanov z vody
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Matuščin
Zásobovanie pitnou vodou mestskej časti v Piešťanoch - Kocúrice
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Ebraheem A.M.A. MOHAMMAD
Water wells
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Mohler
Návrh vodovodnej siete pre obce Mestečko a Záriečie
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Mohler
Vodovod pre obec Bušovce
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Tomáš Molnár, PhD.
Optimalizácia a modernizácia technologických procesov úpravy vody
júl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Tomáš Molnár, PhD.
Viacmateriálová filtrácia v úprave povrchových vôd
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Molnár, PhD.
Vodojemy
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Molnár, PhD.
Zásobovanie vodou rekreačného strediska v obci Divín
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Bruno Herrman Müller
Water Storage in Water Supply System
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Izabela Nagyová
Prírodné materiály v úprave podzemných vôd
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Mária Ondisová
Vodárenské zdroje - zachytenie prameňov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Miroslava Počarovská
Odstraňovanie železa a mangánu z vody
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Bc. Zuzana Slanická
Vodovod pre Bílkové Humence
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Erik Smatana
Odstraňovanie železa a mangánu z vody
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Šopáková
Zásobovanie vodou II. tlakového pásma obce Veličná
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Miroslava Šötétová
Vodné zdroje a ich ochrana
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Vrba
Vodné zdroje a ich ochrana
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Vrba
Zásobovanie vodou obce Bušovce
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Zemčák
Rozšírenie vodovodnej siete vo Veľkej Lomnici
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná