Aug 7, 2020   11:23 p.m. Štefánia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Bajtala, PhD.
Identification number: 1018
University e-mail: marek.bajtala [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Surveying (FCE)

Contacts     Lesson
     
Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marián Adamčík
Metódy vytyčovania pomocou univerzálnych meracích staníc
May 2016
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Tomáš Bagín
Analýza metód určovania geometrických parametrov žeriavovej dráhy
May 2012Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Bagín
Meranie geometrických parametrov žeriavových dráh s využitím priestorovej polárnej metódy
May 2014
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ondrej Baránek
Geodetické práce pri výstavbe obchodného centra
May 2008
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Csaba Blazsek
Using analysis of deformation to interpret the results of geodetic monitoring
May 2018
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jaroslav Bodnárik
Geodetic works during construction of object gas station
May 2019
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľuboš Bogár
Geodetické práce súvisiace so zameraním kanalizácie
June 2007Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľuboš Bogár
Meranie skutočného tvaru stavebného objektu slinkového sila
May 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Breza
Analýza konfigurácie vytyčovania modulových osí stavebného objektu
May 2013
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Breza
Geodetický monitoring cementárne Holcim počas demolačných prác
May 2015
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Bugáň
Analýza presnosti súradníc pozorovaných bodov získaných geodetickými metódami
May 2011
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Branislav Bulla
Využitie metódy LMVQUIE na odhad parametrov prístroja
May 2014
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Štefan Cíferský
Use code data collection for creating thematic map
May 2020
Displaying the final thesis
14.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Peter Dančo
Digital technical map of Prešov
May 2018
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Dibdiak
Vytyčovanie kalichov a stlpov pri výstavbe novostavieb
June 2007
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Duchoň
Etapové výškové meranie okolitých objektov stavby EUROVEA Bratislava
May 2009
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Gábová
Overenie stability bodov výškového bodového poľa metódou geometrickej nivelácie (PN)
May 2010
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Gnidová
Vplyv horizontálnej refrakcie na meranie v geodetickej sieti
May 2012Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Daniel Hipp
The influence of solar radiation on the stability of the geodetic instrument
May 2019Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Horečný
Meranie základnej etapy sledovania priestorových posunov bodov v lokalite Holcim Lábatlan
May 2014
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Igor Horváth
Geodetické meranie bodov vytyčovacej siete rýchlostnej komunikácie R1 Selenec-Beladice
May 2009Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Igor Horváth
Využitie elektronických tachymetrov s pasívnym odrazom
June 2006
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Maroš Horváth
Vyrovnanie pravouhlej výškovej siete z nezávisle meraných profilov
May 2016
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Kalis
Tvorba 3D modelu kostola sv. Rodiny v Petržalke
May 2010
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Kalis
Zameranie skutočného stavu stavebného objektu
May 2008
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Kapusta
Geodetický monitoring skeletovej konštrukcie objektu ochodného domu
May 2016
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marián Kliman
Zber 3D údajov s využitím technológie Trimble VISION
May 2013
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miroslav Kloska
Možnosti spracovania výškových údajov a ich zhodnotenie
May 2011Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Renáta Kmeťková
Možnosti terestrického laserového skenovania pri meraní deformácií objektov
May 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľuboš Kormaník
Geodetické meranie zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave pre potreby rekonštrukcie
May 2009
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Kozár
Analýza metód na meranie objektov s priestorovou skladbou
May 2010
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Kozár
Vytyčovanie osí stĺpov pre oceľovú konštrukciu výrobnej haly
May 2008
Displaying the final thesis
33.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Milan Kubošník
Geodetic work during the construction of the football stadium FC DAC 1904 Dunajská Streda
May 2018Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Gabriel Márkus
Geodetic monitoring of the skeletal structure and the floor of the building
May 2018
Displaying the final thesis
35.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Monika Miková
Priestorové zameranie a 3D modelovanie stavebných objektov
May 2007
Displaying the final thesis
36.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Monika Miková
Priestorové zameranie slinkového sila
May 2008
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Mizera
Súčasný odhad neznámych parametrov a charakteristík presnosti meracieho systému v geodetickej sieti
May 2010
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marta Molitorisová
Tvorba účelovej mapy pre projekt regulácie vodného toku
May 2011
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Moravcsíková
Geodetic monitoring of the supporting system and building floor
May 2020
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Milan Muňko
Spracovanie meraní geodetickej siete v lokalite Gabčíkovo
May 2013
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Augustín Orieška
3D zameranie a zobrazenie stavebného objektu
June 2007
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Matej Oros
Analýza metód určovania stanoviska terestrického laserového skenera Trimble GX
May 2012
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Matej Oros
Analýza zberu 3D údajov s využitím technológie VISION
May 2014
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michal Otruba
Geodetické práce pri výstavbe obchodného centra LIDL Námestovo
May 2009
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Perašín
Estimation of geodetic network parameters measured by terrestrial and GNSS technology
May 2019
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matej Skokan
Comparison of digital leveling instruments of equal accuracy
May 2020
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Šipoš
Measurement and processing of a geodetic network measured by terrestrial and GNSS technology
May 2018
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Róbert Šipoš
Meranie a zobrazenie fasády budovy v 3D
May 2016Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Ivan Štefánek
Využitie metódy trigonometrického určovania výšok a analýza presnosti
May 2014
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Šuran
Geodetické práce pre účely prístavby hotela Tatra na námestí 1. mája
May 2009Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Šuran
Geodetické práce pri výstavbe obchodného centra
June 2006Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Tuka
Monitorovanie zvislých posunov existujúcich stavebných objektov pri zakladaní novostavieb
May 2007Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktor Vavruš
Analýza určovania parametrov geodetickej siete a polygónového ťahu
May 2015
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktor Vavruš
Odhad horizontálnej refrakcie metódou MNŠ a jej overenie robustnými štatistickými metódami
May 2017
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marek Vozár
Meranie zvislých posunov výškového objektu
May 2016Displaying the final thesis
56.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Marek Vozár
Výškový monitoring objektu Panorama City Bratislava počas výstavby
May 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress