26. 5. 2020  15:54 Dušan
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Libor Majer, PhD.
Identifikačné číslo: 10198
Univerzitný e-mail: libor.majer [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
 

     Absolvent
     
Záverečná práca          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Príspevok k návrhu a implementácii RF integrovaných obvodov v CMOS technológií
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Oponent 3:
Ing. Igor Mucha, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Príspevok k návrhu a implementácii RF integrovaných obvodov v CMOS technológií
Abstrakt:
Rozsiahly výskum a vývoj v polovodičovom priemysle počas posledných dekád ukázal, že technológiu CMOS, ktorá je tradične spájaná s návrhom číslicových obvodov, možno do určitej miery vhodne využiť aj na realizáciu analógových, či vysokofrekvenčných (RF) častí, napr. v rýchlo sa rozvíjajúcich komplexných bezdrôtových komunikačných systémoch. Implementácia týchto RF obvodov spolu s digitálnymi časťami do jedného integrovaného obvodu vyrobeného v CMOS technológii však súvisí s viacerými komplikáciami, ktorým táto dizertačná práca venuje osobitnú pozornosť. Predložená práca opisuje tak súčasný stav ako aj možnosti využitia CMOS technológií v moderných integrovaných RF aplikáciách. Práca sa taktiež venuje základným, všeobecným architektúram RF prijímačov, dnes používaných v bezdrôtových komunikačných systémoch, ich obmedzeniam z hľadiska realizácie v CMOS technológii, ako aj vysokofrekvenčnej charakterizácii ich základných stavebných blokov. V ďalšej časti sa zameriava na základné stavebné prvky využiteľné práve v pásme rádiových vĺn. Vysvetľuje ich štruktúru, princípy a režimy činnosti a základné vlastnosti dôležité vo vysokofrekvenčných aplikáciách. Ďalšia časť sa venuje novému navrhnutému prístupu k RFIO prijímačom, ktorý kombinuje klasické vzorkovanie v čase s priestorovým vzorkovaním RF vstupného signálu, pričom na zmenu frekvenčnej referenčnej roviny (konverziu do základného pásma) využíva interferenciu so signálom z LO, čiže vzniknuté stojaté vlnenie. Zároveň sa zaoberá využitím takého prijímača v softvérovo definovanom rádiu, a poukazuje na výhody navrhnutého riešenia najmä vo frekvenčnej širokopásmovosti a rekonfigurovateľnosti prijímača. Zároveň je tu rozpracovaná metodika návrhu ako aj implementácie RF prijímača a jeho základných stavebných blokov v CMOS technológii. V experimentálnej časti sme navrhli v štandardnej CMOS dve verzie RF prijímača založeného na vypracovanej koncepcii, pričom prvý využíva časť krátkeho úseku vedenia vytvoreného kombináciou C-L-C prvkov na zabezpečenie fázových podmienok. V druhom prijímači sú fázové podmienky zabezpečené navrhnutým kvadratúrnym oscilátorom. Navrhnuté koncepcie boli verifikované, analyzované a vyšetrené pomocou štandardných návrhárskych prostriedkov. Posledná kapitola práce sa venuje vybranej aplikácii, ako aj možnosti využitia navrhnutej novej koncepcie prijímača v komplexných RF systémoch, konkrétne v mobilných biomedicínskych zariadeniach s RF prenosom dát . Zároveň predkladá výsledky dosiahnuté vývojom a realizáciou presného laboratórneho prístroja na komplexné a kontinuálne monitorovanie fyziologických charakteristík človeka "prístrojom na meranie stresu a iných životných funkcií človeka".
Kľúčové slová:
RFIO prijímač, CMOS technológia, časovo-priestorové vzorkovanie, Stresmeter

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene