Oct 21, 2020   11:01 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 

     
Lesson
     
Publications     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
UntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Bačíková
Creating of Dynamic Web Pages
May 2018
Displaying the final thesis
2.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Katarína Bakošová
Tvorba web stránok v redakčnom systéme
May 2015
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavel Bodnár
Dynamické generovanie obrázkov vo formáte SVG
May 2009
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Pavel Bodnár
Tvorba aplikácií pre virtuálne laboratórium
May 2011
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Bugárová
Tvorba knižnice modelov technologických procesov
May 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Peter Cagáň
Tvorba dynamických webových stránok
May 2008
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Csizmadiaová
Spojité riadenie laboratórneho zariadenia PCT40
May 2010
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavel Dováľ
E--learningový internetový modul pre experimentálnu identifikáciu
May 2007
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mgr. Dávid Dubovský
Generovanie prechodových charakteristík s využitím technológie AJAX
May 2009
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mgr. Dávid Dubovský
Tvorba webovej aplikácie s využitím MVP frameworku Nette
May 2011
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Richard Dvoran
Tvorba dynamických webových stránok
May 2008Displaying the final thesis
12.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Jana Focková
Tvorba dynamických webových stránok
May 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Franc
Web modul na spracovanie a analýzu údajov v informačnom systéme ÚIAM
May 2012
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Denisa Chowaniecová
Web Application for Data Input and Processing
May 2020Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Rastislav Jenčík
Internetový modul pre modelovanie a simuláciu procesov
May 2013
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Juhásová
Learningový modul pre termofluidný proces
May 2007
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Kalúz, PhD.
Elektronická učebnica pre predmet Experimentálna identifikácia
May 2008
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Kalúz, PhD.
Virtuálne laboratórium
May 2010Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Katarína Kirová
Tvorba knižnice modelov technologických procesov
May 2015
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Kleščík
Flash prezentácie pre predmet Informatizácia a informačné systémy
May 2013
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Krippel
Informačný systém ÚIAM
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Krivák
Ohlasy - modul pre informačný systém ÚIAM
May 2010
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viktor Kukla
Flash prezentácie pre predmet Identifikácia
May 2012
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Stanislav Kušev
Tvorba webových stránok
May 2009
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaroslav Kuzma
Publikácie - modul pre informačný systém ÚIAM
May 2010
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Kuzmová Kmeťová
CONFIS - konferenčný informačný systém
May 2010Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Kuzmová Kmeťová
Web aplikácia na spracovanie a analýzu údajov
May 2008
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Lanák
Dovolenkový modul pre webový systém ÚIAM
May 2009
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Juraj Malinič
Dynamické webové stránky VŠC v Humennom
May 2011
Displaying the final thesis
30.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Juraj Malinič
Dynamické webové stránky VŠC v Humennom
May 2010
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Juraj Malinič
Internetový modul pre modelovanie a simuláciu procesov
May 2013Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Míková
Internetová verzia toolboxu PIDDESIGN
May 2014
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Míková
Navrhovanie simulinkovej schémy cez Internet
May 2016
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jakub Nosko
Data Statistical Analysis in R Language
May 2019Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jakub Nosko
Tvorba portálu ŠVK
May 2017
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ľuboš Osif
Web aplikácia na spracovanie a analýzu údajov
May 2009Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Slavomír Piatka
Statické webové stránky VŠC v Humennom
May 2010Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Schmidt
Využitie MATLAB Builder JA na tvorbu virtuálneho laboratória
May 2011
Displaying the final thesis
39.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Igor Stupavský
Web aplikácia na spracovanie a analýzu údajov
May 2010
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Igor Stupavský
Webový portál Slovenskej spoločnosti priemyselnej chémie
May 2014
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Szabová
Diskrétne riadenie laboratórneho zariadenia PCT40
May 2010
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Šimek
Tvorba web stránok ŠVK v redakčnom systéme Drupal
May 2015
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Šlapanský
Informačný systém pre sklad motorových palív v Oktan a.s. Kežmarok
May 2008
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ján Uhrinovský
Export údajov z informačného systému ÚIAM
May 2012
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Vlková
Elektronická učebnica pre predmet Informatizácia a informačné systémy
May 2008
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Vlková
Virtuálne laboratórium
May 2010
Displaying the final thesis
47.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Peter Waldhauser
Generovanie interaktívnych grafov na webových stránkach
May 2012
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Zubček
Systém na správu protetických výkonov
May 2009
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress