1. 6. 2020  22:47 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identifikačné číslo: 101
Univerzitný e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)

     Výučba          
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Barbora Bačíková
Tvorba dynamických webových stránok
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Katarína Bakošová
Tvorba web stránok v redakčnom systéme
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Pavel Bodnár
Dynamické generovanie obrázkov vo formáte SVG
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavel Bodnár
Tvorba aplikácií pre virtuálne laboratórium
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Bugárová
Tvorba knižnice modelov technologických procesov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Peter Cagáň
Tvorba dynamických webových stránok
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Csizmadiaová
Spojité riadenie laboratórneho zariadenia PCT40
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavel Dováľ
E--learningový internetový modul pre experimentálnu identifikáciu
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mgr. Dávid Dubovský
Generovanie prechodových charakteristík s využitím technológie AJAX
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mgr. Dávid Dubovský
Tvorba webovej aplikácie s využitím MVP frameworku Nette
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Richard Dvoran
Tvorba dynamických webových stránok
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jana Focková
Tvorba dynamických webových stránok
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Franc
Web modul na spracovanie a analýzu údajov v informačnom systéme ÚIAM
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je odovzdanáBPAutor: Denisa Chowaniecová
Webová aplikácia na vkladanie a spracovanie údajov
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Rastislav Jenčík
Internetový modul pre modelovanie a simuláciu procesov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Eva Juhásová
Learningový modul pre termofluidný proces
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Elektronická učebnica pre predmet Experimentálna identifikácia
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Virtuálne laboratórium
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Kirová
Tvorba knižnice modelov technologických procesov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Kleščík
Flash prezentácie pre predmet Informatizácia a informačné systémy
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Krippel
Informačný systém ÚIAM
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Krivák
Ohlasy - modul pre informačný systém ÚIAM
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Viktor Kukla
Flash prezentácie pre predmet Identifikácia
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Stanislav Kušev
Tvorba webových stránok
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Kuzma
Publikácie - modul pre informačný systém ÚIAM
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Kuzmová Kmeťová
CONFIS - konferenčný informačný systém
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Kuzmová Kmeťová
Web aplikácia na spracovanie a analýzu údajov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Lanák
Dovolenkový modul pre webový systém ÚIAM
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Malinič
Dynamické webové stránky VŠC v Humennom
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Juraj Malinič
Dynamické webové stránky VŠC v Humennom
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Malinič
Internetový modul pre modelovanie a simuláciu procesov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Nikola Míková
Internetová verzia toolboxu PIDDESIGN
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Nikola Míková
Navrhovanie simulinkovej schémy cez Internet
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Nosko
Štatistická analýza dát v programovacom jazyku R
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Nosko
Tvorba portálu ŠVK
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ľuboš Osif
Web aplikácia na spracovanie a analýzu údajov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Slavomír Piatka
Statické webové stránky VŠC v Humennom
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Schmidt
Využitie MATLAB Builder JA na tvorbu virtuálneho laboratória
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Ing. Igor Stupavský
Web aplikácia na spracovanie a analýzu údajov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Igor Stupavský
Webový portál Slovenskej spoločnosti priemyselnej chémie
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Szabová
Diskrétne riadenie laboratórneho zariadenia PCT40
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Šimek
Tvorba web stránok ŠVK v redakčnom systéme Drupal
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Šlapanský
Informačný systém pre sklad motorových palív v Oktan a.s. Kežmarok
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ján Uhrinovský
Export údajov z informačného systému ÚIAM
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Vlková
Elektronická učebnica pre predmet Informatizácia a informačné systémy
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Vlková
Virtuálne laboratórium
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Peter Waldhauser
Generovanie interaktívnych grafov na webových stránkach
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Zubček
Systém na správu protetických výkonov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná