Jan 24, 2020   6:14 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of simulink diagram via the Internet
Written by (author): Ing. Nikola Míková
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Opponent:Ing. Martin Kalúz, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Navrhovanie simulinkovej schémy cez Internet
Summary:Diplomová práca sa zaoberá vytváraním webovej aplikácie, ktorá umožní užívateľovi vytvoriť jednoduchú blokovú schému vo webovom prehliadači. Túto schému je možné následne vygenerovať vo formáte slx. Vygenerovaná schéma musí byť spustiteľná v programe MATLAB/Simulink. Aplikácia má uplatnenie pri modelovaní a riadení systémov v rámci vzdialených laboratórií. Online Simulink aplikácia je vytvorená v technológiách a jazykoch ako HTML, CSS, JavaScript, PHP, AJAX, JSON, XML.
Key words:Simulink, bloková schéma, JSON

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited