Jan 20, 2020   3:56 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Information system IIEAM
Written by (author): Ing. Martin Krippel
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Opponent:Ing. Martin Klaučo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Informačný systém ÚIAM
Summary:Práca sa zaoberá vylepšovaním informačného systému Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky (ÚIAM). Jej cieľom je vytvorenie nového modulu a úprava existujúcich. Nový modul bude slúžiť na úpravu údajov o predmetoch a možnosťou ich aktualizácie údajmi z akademického informačného systému univerzity (AIS). Existujúce moduly citácií a dochádzky budú doplnené o vhodnú funkcionalitu a upravené za účelom jednoduchšieho a intuitívnejšieho ovládania. Spomenutých webové aplikácie využívajú trojvrstvovú architektúru, pričom ich jadro je napísané v jazyku PHP, na ukladanie údajov sa využíva databáza MySQL a klientska časť aplikácií je napísaná v JavaScripte s využitím knižnice jQuery. Na komunikáciu medzi klientom a serverom sa často využíva AJAX.
Key words:informačný systém, webová aplikácia, parsovanie údajov, databáza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited