Jan 29, 2020   0:35 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Creation of SSC Portal
Written by (author): Ing. Jakub Nosko
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba portálu ŠVK
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou registračného portálu ŠVK. Portál umožňuje užívateľom registráciu príspevkov a ubytovania, s možnosťou následnej editácie príspevkov, do termínu ukončenia registrácie príspevkov. Portál obsahuje niekoľko užívateľských rolí, na základe ktorých je definovaný prístup k modulom portálu. Modul, zabezpečujúci správu sekcií, umožňuje vytvárať nové sekcie a taktiež zadávať, spájať a rozdeľovať staré sekcie. Ďalší modul zabezpečuje vytváranie finálneho programu. Umiestnenie jednotlivých účastníkov konferencie v danej sekcii môže zadávať vedúci sekcie. Na základe umiestnenia vygeneruje ďalší modul diplomy alebo potvrdenia o účasti, ktoré môžu byť tlačené hromadne, po sekciách alebo aj individuálne. Na úpravu grafiky, formulárov a tlačidiel je použitý nástroj pre tvorbu webu a webových aplikácií Bootstrap obsahujúci šablóny HTML a CSS. Nový registračný portál má oproti verzii vytvorenej v redakčnom systéme Drupal vylepšenia v oblasti automatického spracovania údajov.
Key words:Bootstrap, PHP, užívateľská rola, MySQL, modul

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited