Jan 21, 2020   1:10 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Data Statistical Analysis in R Language
Written by (author): Ing. Jakub Nosko
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Opponent:Ing. Martin Klaučo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štatistická analýza dát v programovacom jazyku R
Summary:Diplomová práca sa venuje tvorbe webovej aplikácie pre organizáciu NORMAN, ktorá sa zaoberá monitorovaním potenciálne nebezpečných environmentálnych látok. V teoretickej časti práce sú vysvetlené postupy identifikácie, kategorizácie a určovania priorít potenciálne nebezpečných látok organizáciou NORMAN a opísané technológie, ktoré boli použité pri tvorbe aplikácie. V praktickej časti je vysvetlená postupná tvorba aplikácie a nasadenie aplikácie na produkčný server. Aplikácia je rozdelená na 4 časti. V prvej časti sú zobrazené základné štatistiky z analýz vytvorených organizáciou NORMAN. V ďalšej časti je poskytnutý filter kolekcie analýz, z ktorej sú nasledovne vyhodnotené štatistiky potrebné na vytvorenie kategorizácie látok. V nasledujúcej časti sú zobrazené štatistiky odľahlosti, ktoré slúžia na zistenie abnormálne odlišných koncentrácií látok v kolekcii analýz. V poslednej časti sú zobrazené na mapách odmerné stanice pre každú látku.
Key words:postupy identifikácie, kategorizácie a určovania priorít potenciálne nebezpečných látok, kolekcia analýz, webová aplikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited