Jan 26, 2020   3:17 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Electronic Course for Experimental Identification
Written by (author): Ing. Martin Kalúz, PhD.
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Elektronická učebnica pre predmet Experimentálna identifikácia
Summary:Úlohou tejto práce je vytvoriť elektronický kurz pre predmet Experimentálna identifikácia a sprístupniť ho na on-line vzdelávacom portáli Moodle. Kurz má za úlohu zrozumiteľnou formou priblížiť študentom problematiku identifikácie systémov a poskytnúť im návody na riešenie praktických úloh. V elektronickom kurze je obsiahnutý teoretický úvod do identifikácie systémov, teória a príklady deterministických metód a súbor testov na preskúšanie. Na generovanie prechodových charakteristík pre časť Príklady bol použitý program MATLAB a jeho súčasť Simulink. Celý kurz bol vytvorený v jazyku XHTML v prostredí Moodle pomocou integrovaného html editora.
Key words:sústav, systémov, experimentálna, identifikácia


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited