Jan 28, 2020   10:57 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Web application for processing and analysis
Written by (author): Igor Stupavský
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Web aplikácia na spracovanie a analýzu údajov
Summary:Internetová stránka opisovaná v tejto práci bola vytvorená ako súčasť prezentácie praktických výsledkov výskumného projektu analyzovaného na Katedre analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave. Jej hlavným cieľom je analýza prchavých zlúčenín vo vzorkách ovocných destilátov metódou plynovej chrmatografie. Konečným výsledkom bude chromatografická knižnica ktorá bude tvoriť základ overovania pravosti vzoriek ovocných destilátov štátnym i súkromným inštitúciám. Na tvorbu internetovej stránky som využíval technológie dynamického generovania XHTML kódu z PHP. Ako zdroj údajov som využil databázu v jazyku SQL.
Key words:chromatografia, XHTML, PHP, SQL, databáza

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited