Jan 20, 2020   9:16 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Vacation module for web-based system of IIEAM
Written by (author): Ing. Róbert Lanák
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Opponent:prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dovolenkový modul pre webový systém ÚIAM
Summary:Cieľom tejto práce je vytvoriť dovolenkový modul pre webový systém Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky (ÚIAM). Ide o modul, ktorý bude implementovaný do stránok ÚIAM a bude slúžiť na evidenciu dovoleniek, služobných ciest a práceneschopností zamestnancov. Je napísaný v programovacom jazyku PHP, pričom na ukladanie záznamov využíva databázu MySQL. Proces vytvárania modulu pozostáva z niekoľkých krokov, a to z vytvorenia tabuliek v databáze MySQL, vytvorenia zdrojových kódov a záverečného testovania funkčnosti. Výhodou tohto modulu je možnosť vyplniť jednotlivé formuláre rýchlo, s preddefinovanými informáciami o zamestnancovi a tiež zobrazenie aktuálneho zostatku dní dovolenky. Ďalšou výhodou je prehľadná správa uložených záznamov a možnosť vygenerovania dovolenkového lístka do PDF súboru a vytlačiť si ho.
Key words:Dovolenka, Služobná cesta, Práceneschopnosť, MySQL, PHP


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited