24. 2. 2020  0:53 Matej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identifikačné číslo: 101
Univerzitný e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Dynamické generovanie obrázkov vo formáte SVG
Autor: Ing. Pavel Bodnár
Pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Dynamické generovanie obrázkov vo formáte SVG
Abstrakt:Cieľom bakalárskeho projektu je oboznámenie sa s jazykom SVG určeným na opísanie dvojrozmernej vektorovej grafiky a jeho praktickou aplikáciou do webovej stránke. Teoretická časť sa zaoberá štruktúrou jazyka SVG a jeho základnými funkciami. Obsah praktickej časti spočíva vo vytvorení základných vektorových tvarov, ktoré sa použijú na zobrazenie pečiatok. Tieto vektorové tvary sa vo forme SVG kódu prepoja s PHP formulárom. Po vytvorení sa modul zakomponuje do webovej stránky firmy zaoberajúcej sa výrobou pečiatok.
Kľúčové slová:SVG, PHP, formulár


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene