Jan 28, 2020   11:58 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Construction of Dynamic Web Pages
Written by (author): Ing. Richard Dvoran
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba dynamických webových stránok
Summary:Bakalárska práca je zameraná na tvorbu dynamickej www stránky Klubu slovenských turistov Lozorno kvôli jednoduchšej a praktickejšej informovanosti jednotlivých členov klubu ako aj širokej verejnosti. Stránka informujeme o histórii klubu, o budúcich podujatiach a svojim členom po prihlásení sprístupňujeme zoznam turistov. Stránka umožňuje prezerať fotky z výletov vo forme fotogalérie. Úvod bakalárskej práce je zameraný na popis vybraných stránok turistických klubov na Slovensku, ktoré slúžili na inšpiráciu ako aj na popis technológií použitých pri tvorbe stránky. Hlavná časť práce bola zameraná na návrh a riešenie web stránky a jednotlivých podstránok v programovacích jazykoch XHTML a PHP.
Key words:dynamická web stránka, XHML jazyk, PHP jazyk, KST Lozorno


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited