Jan 26, 2020   4:17 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Virtual Laboratory
Written by (author): Ing. Martin Kalúz, PhD.
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Matejičková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Virtuálne laboratórium
Summary:Táto práca pojednáva o tvorbe virtuálnych modelov technologických procesov a ich zakomponovaní do on-line projektu Virtuálne laboratórium. Boli vytvorené tri počítačové aplikácie založené na multimediálnej platforme Adobe Flash, ktoré reprezentujú procesy rúrkového výmenníka tepla, sústavy zásobníkov kvapaliny a prietokového chemického reaktora. Teoretická časť pojednáva o súčasnom stave problematiky on-line vzdelávania, a taktiež o prostriedkoch a metódach použitých v tejto práci. Praktická časť práce pojednáva o návrhu a tvorbe aplikácií. Vysvetľuje zvolené riešenia a metódy, a verifikuje ich správnosť.
Key words:virtuálne, laboratórium, Flash, simulácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited