Jan 25, 2020   6:58 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:CONFIS - conference information system
Written by (author): Ing. Jana Kuzmová Kmeťová
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Opponent:Ing. Michal Paulovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:CONFIS - konferenčný informačný systém
Summary:Práca sa zaoberá tvorbou modulov, ktoré dopĺňajú už existujúci konferenčný systém CONFIS. Prvý modul generuje pozývacie listy pre zahraničných účastníkov konferencie. Modul umožňuje administrátorovi generovanie textu pozývacieho listu v slovenskom a anglickom jazyku. Modul papers je doplnený o položku kľúčové slová. Bol vypracovaný dynamický modul programu stránky konferencie. Účastníkom konferencie umožňuje vytvoriť si vlastný program prednášok a posterov, na ktorých by sa radi zúčastnili. Ďalším modulom je inteligentný nástroj na jednoduchú hromadnú úpravu nadpisov na veľké a malé písmena. Vypracoval sa zoznam všetkých autorov, ktorí sa doposiaľ nestali účastníkmi konferencie.
Key words:MYSQL, CONFIS, php

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 1 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited