Jan 20, 2020   3:39 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Testimonials - Module for Information system ÚIAM
Written by (author): Ing. Jozef Krivák
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ohlasy - modul pre informačný systém ÚIAM
Summary:Diplomová práca sa venuje tvorbe užívateľského rozhrania pre vkladanie záznamov ohlasov k publikáciám na webe Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky. Web ústavu je príjemným poskytovateľom informácií buďto pre svojich zamestnancov, študentov alebo kohokoľvek iného, kto sa chce o ústave niečo dozvedieť. Modul Editácií ohlasov je však prístupný iba zamestnancom ústavu, kde majú možnosť viesť si záznamy o jednotlivých citáciách k svojim prácam. Poskytne taktiež výstupy záznamov vo forme dokumentov PDF a Excel. Diplomová práca úspešne splnila zadané úlohy a modul je pripravený na vloženie do informačného systému ústavu.
Key words:ohlasy, editácia, modul

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited