Jan 26, 2020   3:10 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Publications - Information System Module, UIAM
Written by (author): Ing. Jaroslav Kuzma
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Opponent:Ing. Michal Paulovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Publikácie - modul pre informačný systém ÚIAM
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je sprehľadniť zadávanie publikácií do informačného systému Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky (ÚIAM). Bol vytvorený nový modul pre intuitívne vkladanie typu a kategórie publikácie s názvom Wizard. Prehľadnosť a rýchla odozva modulu je dosiahnutá tým, že bol vytvorený pomocou technológie AJAX. Taktiež boli vytvorené základné prehľady o publikačnej činnosti ústavu. Hodnoty sú zobrazované v prehľadnej tabuľke spolu s grafickým zobrazením v stĺpcovom grafe. Pre rýchle vyhľadávanie konkrétnej publikácie bol vytvorený jednoduchý vyhľadávací modul. Pre podrobnejšie vyhľadanie s možnosťou vyhľadávania podľa rôznych kritérií je možnosť prepnutia do časti rozšíreného vyhľadávania. Dôležitou časťou vyhľadávania je následná možnosť exportu údajov do vhodného formátu pre ďalšie spracovanie. To je dosiahnuté exportovaním do formátu PDF a XLS.
Key words:PHP, AJAX, Publikácie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited