Jan 20, 2020   10:25 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Virtual laboratory
Written by (author): Ing. Lenka Vlková
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Matejičková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Virtuálne laboratórium
Summary:Diplomová práca sa zaoberá tvorbou virtuálneho laboratória na sledovanie modelov procesov chemickej technológie. Toto virtuálne laboratórium bolo vytvorené pomocou programu Macromedia Flash. Laboratórium obsahuje päť modelov. Medzi modely patrí 1 zásobník kvapaliny, 2 zásobníky kvapaliny s interakciou, 3 zásobníky kvapaliny bez interakcie, prietokový ohrievač a miešač s dvomi prúdmi s rôznou teplotou. Tieto animácie, ktoré som vytvorila, zobrazujú priebeh daného procesu. Animácie pomôžu študentom pri študovaní, poznávaní neznámych procesov a pomôžu im veľmi rýchlo pochopiť ako daný proces funguje. Študenti získajú potrebné vedomosti a zručnosti, ktoré neskôr môžu využiť pri riadení reálnych zariadení. Do animácie zadajú niekoľko vstupných hodnôt a za pár sekúnd uvidia ako proces beží, ako sa menia hodnoty výstupných veličín. Veľkou výhodou takýchto animácií je, že študenti nemusia tráviť čas s počítaním hodnôt a simulovaním v rôznych programoch. Takto to majú za niekoľko sekúnd všetko zobrazené. Stačí si zapnúť Internet a aj z pohodlia domova môžu nahliadnuť na spomínané procesy.
Key words:Macromedia Flash, ActionScript, virtuálne laboratórium, modely procesov

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited