Jan 26, 2020   3:15 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Information System for Storage of Motor Fuel in Oktan a.s. Kežmarok
Written by (author): Ing. Peter Šlapanský
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Informačný systém pre sklad motorových palív v Oktan a.s. Kežmarok
Summary:Práca zahŕňa štúdium potrebnej teórie informačných systémov, výber vhodného databázového systému a programovacieho/skriptovacieho jazyka, pričom sa predpokladá architektúra klient-server. Obsahuje návrh tabuliek databázy tak, aby boli použiteľné pre čo najširšie spektrum prípadov, zdokumentované vytvorené prepojenia a možnosti práce s údajmi v databáze. Zahŕňa programovanie/skriptovanie užívateľského rozhrania a aplikačnej vrstvy pod ním na základe požiadaviek firmy Intech Control tak, aby bolo možné pripravovať a tlačiť zostavy, prezerať si databázové tabuľky alebo ich časti a vytvárať prehľady.
Key words:informačný systém, databázové systémy, sklad


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited