Jan 26, 2020   3:59 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Web module for processing and analysing data in information system of ÚIAM
Written by (author): Ing. Martin Franc
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Web modul na spracovanie a analýzu údajov v informačnom systéme ÚIAM
Summary:Práca sa venuje návrhu a implementácii webového modulu na evidenciu a spracovanie informácií o zahraničných pracovných cestách do informačného systému Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave. Modul bude slúžiť zamestnancom ústavu, ktorí si pomocou jednoduchého vyplnenia webových formulárov budú môcť vygenerovať tlačivá vo forme PDF potrebné k zahraničným pracovným cestám a ich vyúčtovaniu. Zároveň sa všetky informácie budú zaznamenávať do databázy. Základná štruktúra modulu je vytvorená pomocou jazyka XHTML a CSS. Jednotlivé spracovania formulárov a dynamická časť stránky je spracovaná pomocou jazyka PHP a JavaScript. Hlavnou úlohou webového modulu je zaznamenávanie informácii do databázy a nahradenie ručného vypisovania formulárov elektronickou formou.
Key words:HTML, PHP, MySQL

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited