24. 2. 2020  1:47 Matej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identifikační číslo: 101
Univerzitní e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Export údajov z informačného systému ÚIAM
Autor: Bc. Ján Uhrinovský
Pracoviště: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Export údajov z informačného systému ÚIAM
Abstrakt:Práca sa zaoberá tvorbou modulu na exportovanie údajov z informačného systému Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky (IS ÚIAM). Tento modul bude pozostávať z viacerých výberových oblastí v užívateľskom rozhraní prehliadača a následnom exporte vybraného súboru dát do formátu PDF. Modul bude podľa výberu užívateľa tvoriť dynamickú tabuľku -- rozvrh hodín, ktorý bude vždy obsahovať súbor dát, ktoré sú dostupné v databáze, pričom tými sú názov kurzu, meno učiteľa, miestnosť kde vyučovanie prebieha a študijnú skupinu. Na tvorbu práce bol použitý voľne dostupný softvér PSpad, ktorý slúži na tvorbu kódu PHP, CSS, HTML a knižnica mPDF, pomocou ktorej sa vykonáva export vybraných dát do formátu PDF.
Klíčová slova:PDF, Export, PHP

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně