Apr 6, 2020   1:52 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Data export from information system of UIAM
Written by (author): Bc. Ján Uhrinovský
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Export údajov z informačného systému ÚIAM
Summary:Práca sa zaoberá tvorbou modulu na exportovanie údajov z informačného systému Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky (IS ÚIAM). Tento modul bude pozostávať z viacerých výberových oblastí v užívateľskom rozhraní prehliadača a následnom exporte vybraného súboru dát do formátu PDF. Modul bude podľa výberu užívateľa tvoriť dynamickú tabuľku -- rozvrh hodín, ktorý bude vždy obsahovať súbor dát, ktoré sú dostupné v databáze, pričom tými sú názov kurzu, meno učiteľa, miestnosť kde vyučovanie prebieha a študijnú skupinu. Na tvorbu práce bol použitý voľne dostupný softvér PSpad, ktorý slúži na tvorbu kódu PHP, CSS, HTML a knižnica mPDF, pomocou ktorej sa vykonáva export vybraných dát do formátu PDF.
Key words:PDF, Export, PHP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited