Apr 7, 2020   4:33 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Flash Presentation for Course Identification
Written by (author): Ing. Viktor Kukla
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Flash prezentácie pre predmet Identifikácia
Summary:Bakalárska práca popisuje prezentácie vytvorené v programe Adobe Flash, ktoré sa použijú ako doplnkové výukové materiály pre študijný predmet Identifikácia. V práci je vo všeobecnosti popísaný program Adobe Flash, jeho špecifiká, vlastnosti, jeho porovnanie s inými alternatívami, pomocou ktorých by bolo podobne možné vytvoriť cielené prezentácie. Najväčšia pozornosť je venovaná experimentálnej identifikácii systémov. Práca popisuje návrh a tvorbu aplikácie a dokumentuje funkcie a jej súčasti.
Key words:prezentácia, Flash, identifikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited