Jan 24, 2020   5:30 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Generation of interactive graphs on websites
Written by (author): Peter Waldhauser
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Generovanie interaktívnych grafov na webových stránkach
Summary:Bakalársky projekt je zameraný na dynamické generovanie grafov. Prvý krok bol návrh užívateľského rozhrania, v ktorom užívateľ vkladá vstupné údaje. Praktická časť opisuje postupnosť krokov, ktoré boli vykonané v práci. V úvodnom kroku bolo vytvorené výberové pole, ktoré slúži ako prepínač medzi viacerými funkciami. Na to nadväzujú vytvorené formuláre pre každú funkciu. Vstupné dáta do formulárov musia byť skontrolované, pre tento účel je vytvorená jednoduchá funkcia pre kontrolu. Posledný krok slúži na výpočet funkčných hodnôt a vykresľovanie výsledných grafov.
Key words:graf, funkcia, generovanie, dynamické

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited