Jan 24, 2020   5:25 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Development of Applications for Virtual Laboratory
Written by (author): Ing. Pavel Bodnár
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Opponent:Ing. Jana Závacká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba aplikácií pre virtuálne laboratórium
Summary:Diplomová práca sa venuje tvorbe aplikácie pre výučbový on-line projekt Virtuálne laboratórium. Vytvorená aplikácia umožňuje simulovať správanie sa sústavy plášťových výmenníkov tepla. Kompletný proces jej tvorby prebiehal v programe Adobe Flash CS4. Z dôvodu určitých špecifík tohto programu sa časť práce zaoberá aj opisom pracovného prostredia a vysvetleniu základných pojmov. Jedna z podkapitol sa tiež venuje základnému opisu zariadenia, ktorého činnosť sa bude vo virtuálnom laboratóriu simulovať a taktiež aj numerickému spôsobu výpočtu diferenciálnych rovníc. Pre lepšiu zrozumiteľnosť je text doplnený o obrazové ukážky.
Key words:Flash, Virtuálne laboratórium, Plášťový výmenník tepla

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited