24. 2. 2020  0:08 Matej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identifikační číslo: 101
Univerzitní e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Tvorba webovej aplikácie s využitím MVP frameworku Nette
Autor: Ing. Mgr. Dávid Dubovský
Pracoviště: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Tvorba webovej aplikácie s využitím MVP frameworku Nette
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá vytvorením internetového modulu, prostredníctvom ktorého je možné vyhlasovať výberové konania na dodanie tovaru a služieb alebo zverejňovať uzavreté zmluvy, zrealizované objednávky a uhradené faktúry. Aplikácia je vytvorená v prostredí frameworku Nette, ktorý oddeľuje logickú a prezentačnú časť aplikácie a podporuje písanie aplikácie technikou objektovo orientovaného programovania. Aplikácia je postavená na technológiách PHP, JavaScript, jQuery, AJAX, CSS, HTML a MySQL. Zverejňovanie a správu informácií realizuje autorizovaná osoba. Ku každému zverejnenému záznamu je možné nahrať ľubovoľné množstvo dokumentov. Typ a veľkosť nahrávaných príloh sú aplikáciou limitované. Neaktuálne výberové konania môže autorizovaná osoba presunúť do archívu. Aplikácia takisto umožňuje správu zoznamu kontaktov a posielanie hromadných správ na tento zoznam. Hromadná korešpondencia je vhodný nástroj na upozorňovanie záujemcov na novo vypísané výberové konania.
Klíčová slova:framework, PHP, objektovo orientované programovanie, internetová aplikácia, Nette

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 2 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně