5. 4. 2020  7:12 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identifikačné číslo: 101
Univerzitný e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Tvorba webovej aplikácie s využitím MVP frameworku Nette
Autor: Ing. Mgr. Dávid Dubovský
Pracovisko: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tvorba webovej aplikácie s využitím MVP frameworku Nette
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá vytvorením internetového modulu, prostredníctvom ktorého je možné vyhlasovať výberové konania na dodanie tovaru a služieb alebo zverejňovať uzavreté zmluvy, zrealizované objednávky a uhradené faktúry. Aplikácia je vytvorená v prostredí frameworku Nette, ktorý oddeľuje logickú a prezentačnú časť aplikácie a podporuje písanie aplikácie technikou objektovo orientovaného programovania. Aplikácia je postavená na technológiách PHP, JavaScript, jQuery, AJAX, CSS, HTML a MySQL. Zverejňovanie a správu informácií realizuje autorizovaná osoba. Ku každému zverejnenému záznamu je možné nahrať ľubovoľné množstvo dokumentov. Typ a veľkosť nahrávaných príloh sú aplikáciou limitované. Neaktuálne výberové konania môže autorizovaná osoba presunúť do archívu. Aplikácia takisto umožňuje správu zoznamu kontaktov a posielanie hromadných správ na tento zoznam. Hromadná korešpondencia je vhodný nástroj na upozorňovanie záujemcov na novo vypísané výberové konania.
Kľúčové slová:framework, PHP, objektovo orientované programovanie, internetová aplikácia, Nette

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 2 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene