Jan 26, 2020   4:21 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Web Application of Data Processing and Analysi
Written by (author): Ing. Jana Kuzmová Kmeťová
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Web aplikácia na spracovanie a analýzu údajov
Summary:Cieľom práce je vytvoriť modul na vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty, ktorý bude súčasťou informačného systému Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave. Modul je vytvorený v jazyku HMTL, PHP a JavaScript s podporou databázy MySQL. V podstate sa jedná o elektronický formulár, ktorého údaje sú ukladané do databázy. Okrem formulára je vytvorená aj výstupná šablóna vo formáte PDF. Výsledný PDF dokument, vyplnený údajmi z databázy, reprezentuje elektronickú formu tlačiva na vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty. Vyplňovanie údajov je veľmi jednoduché, rýchle a v prípade chybného zadania sa údaje dajú ľahko opraviť a meniť.
Key words:cestujúci, databáza, formulárový prvok


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited