Jan 23, 2020   10:29 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Web Application for Data Processing and Analysis
Written by (author): Bc. Ľuboš Osif
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Web aplikácia na spracovanie a analýzu údajov
Summary:Práca sa zaoberá vytvorením dynamických webových stránok pre vedenie záznamov o spotrebe kávy jednotlivých zamestnancov Oddelenia informatizácie a riadenia procesov pomocou internetu. Jedná sa o webovú aplikáciu napísanú v PHP kóde, ktorá spolupracuje s databázou MySQL. Aplikácia obsahuje jednoduché formuláre na vkladanie, editovanie a vyhľadávanie údajov. Výstupom z aplikácie sú číselné a grafické prehľady spotrieb kávy jednotlivých ľudí za vybrané obdobie a možnosť zasielania výpisov z databázy na email zamestnancov.
Key words:PHP, HTML, MySQL

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited