Jan 25, 2020   7:09 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Electronic Course Book for Course Information Engineering and Information Systems
Written by (author): Ing. Lenka Vlková
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Elektronická učebnica pre predmet Informatizácia a informačné systémy
Summary:Cieľom tejto práce je oboznámiť sa s tvorbou e-learningovej učebnice a na základe získaných poznatkov o softvérovom balíku Moodle vytvoriť kurz pre predmet Informatizácia a informačné systémy (IIS). Práca je rozdelená na tri hlavné kapitoly. Prvá kapitola sa zaoberá e-learningom na vysokých školách a LMS systémom. Druhá kapitola je venovaná balíku Moodle a to aké sú v ňom funkcie a čo všetko sa dá v ňom robiť. A posledná kapitola sa zaoberá samotným kurzom IIS, ktorý som vytvárala. Kurz je rozdelený do 13 týždňov, ktoré pozostávajú z riešených, neriešených príkladov, testov a zadaní. Predmet je určený pre študentov 3. ročníka a zaoberá sa tvorbou web stránok. A práve tento kurz slúži na zvládnutie základov jazyka XHTML a k tomu potrebné kaskádové štýly (CSS).
Key words:e-learning, Moodle, XHTML, CSS, LMS


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited