Jan 23, 2020   8:15 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Generation of Plant Responses Using AJAX
Written by (author): Ing. Mgr. Dávid Dubovský
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Generovanie prechodových charakteristík s využitím technológie AJAX
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením internetovej aplikácie, ktorá vykresľuje prechodové charakteristiky prvého a druhého rádu s využitím technológie AJAX a tým priblížiť teóriu riadenia systémov študentskej a odbornej verejnosti prostredníctvom internetu. Aplikácia využíva skriptovacie jazyky XHTML, CSS a programovacie jazyky PHP, JavaScript a technológiu AJAX. Aplikácia umožňuje užívateľovi zadať hodnoty zosilnenia, časovej konštanty, času simulácie a dopravného oneskorenia, pričom pri zadávaní hodnôt je využitý AJAX, ktorý okamžite informuje užívateľa o platnosti zadávaných hodnôt. Aplikácia obsahuje aj možnosť vybrať si medzi prechodovou charakteristikou prvého a druhého rádu. V prípade zadania neplatných vstupov aj napriek upozorneniu generovaným AJAXom, je vykreslený obrázok s upozornením na neplatnosť zadaných vstupov. V prípade zvolenia prechodovej charakteristiky druhého rádu a vložení intervalu zmeny koeficientu relatívneho tlmenia je vykreslený jazdec. Zmenou polohy jazdca dochádza k dynamickému prekresleniu prechodovej charakteristiky opäť využívajúc technológiu AJAX . Celá aplikácia umožňuje užívateľovi rýchlo získať predstavu o priebehu zadanej prechodovej charakteristiky.
Key words:prechodová charakteristika, PHP, AJAX


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited