Jan 21, 2020   1:26 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Static web pages
Written by (author): Slavomír Piatka
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Statické webové stránky VŠC v Humennom
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť statickú webovú stránku, ktorá by slúžila študentom fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Výučbovo -- študijného centra v Humennom. Proces vytvorenia tejto XHTML stránky pozostával z viacerých krokov: návrhu dizajnu webovej stránky, vytvorenia zdrojových kódov tejto stránky až po overenie štandardov XHTML. Stránka obsahuje fotogalériu priestorov školy, harmonogram výučby, kontakt a predovšetkým odkazy na týždenné rozvrhy, ktoré sú v pravidelných intervaloch pridávané na túto webovú stránku.
Key words:XHTML, web, stránka

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited