Jan 29, 2020   0:47 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Web portal of Slovak Society of Industrial Chemistry
Written by (author): Igor Stupavský
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Opponent:Ing. Martin Kalúz, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Webový portál Slovenskej spoločnosti priemyselnej chémie
Summary:V bakalárskej práci sa venujem tvorbe webového prostredia pre Slovenskú spoločnosť priemyselnej chémie (SSPCH) pre potreby jej členskej základne a odbornej i laickej verejnosti. V teoretickej časti práce sa venujem predkladám ucelený prehľad informácií o jednotlivých použitých technológiách. Následne sa venujem základnej administratíve a modulárnemu systému Drupal. Praktická časť práce sa zaoberá tvorbou webovej stránky SSPCH a tvorbou modulu vhodného pre potreby štandardného spravovania stránky vedením danej spoločnosti.
Key words:Drupal, modul, programovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited