Jan 28, 2020   11:52 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Development of a library of technological process models
Written by (author): Ing. Katarína Bugárová
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Opponent:Ing. Martin Kalúz, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba knižnice modelov technologických procesov
Summary:Diplomová práca pojednáva o tvorbe knižnice technologických modelov. Práca rozširuje projekt virtuálneho laboratória o nové modely, vlastnosti a dopĺňa ho vybranými typmi riadenia. Teoretická časť obsahuje matematické modely procesov, na základe ktorých sa vytvárajú simulácie v aplikácii Web Server v spolupráci s programom MATLAB. Simulácie sú implementované do kurzu Virtuálne a vzdialené laboratórium, kde sa dáta pre simuláciu vkladajú do HTML formulárov. Tieto formuláre spracúva Web Server a simulácie sa vykonávajú v programe MATLAB. Odpoveďou na odoslané dáta po vykonaní simulácie je HTML súbor vygenerovaný aplikáciou Web Server. Táto stránka obsahuje grafický priebeh simulácie vykreslený pomocou knižnice Flot a samotné vstupné dáta simulácie. Praktická časť opisuje postup vytvorenia simulácie vo virtuálnom laboratóriu. Sumárne obsahuje knižnica modely prietokového chemického reaktora, etážovej kolóny a dvoch zásobníkov, ktoré je možné riadiť vybranými typmi regulátorov.
Key words:MATLAB, PID, 1DoF, model, formulár, Web Server, 2DoF

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited