Jan 25, 2020   5:26 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Internet module for modeling and simulation of processes
Written by (author): Ing. Rastislav Jenčík
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Opponent:Ing. Martin Kalúz, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Internetový modul pre modelovanie a simuláciu procesov
Summary:Diplomová práca sa zaoberá rozšírením a úpravou simulačného nástroja realizovaného prostredníctvom internetovej stránky Modeltool. Teoretická časť sa venuje trendom súvisiacim s virtuálnymi laboratóriami, dostupným technológiám, metódam pri tvorbe webových stránok ako PHP, JavaScript, jQuery, Flot, SVG ako aj samotnej problematike simulácie modelov, riešením obyčajných diferenciálnych rovníc prvého rádu pomocou metódy Runge-Kutta štvrtého rádu. Práca obsahuje krátku analýzu jednotlivých modelov procesov, ktoré boli v rámci práce do Modeltool pridané. Hlavne z pohľadu vstupných formulárov pre simuláciu ako aj z pohľadu simulácie. Praktická časť opisuje vybraný príklad, na ktorom sa popisuje tvorba kompletného modulu. Zameriava sa najmä na problematiku súvisiacu s tvorbou zložitejších formulárov pre sériovo zapojené zariadenia. S využitím technológií HTML, SVG, PHP, JavaScript, knižnice jQuery a metódy AJAX. Opisuje spracovanie údajov z formulárov prostredníctvom PHP skriptu vytvoreného pre simulácie a následné uloženie získaných údajov do databázy. V práci sú opísané aj vytvorené PHP funkcie na export dát získaných zo simulácie do XML a txt súboru.
Key words:virtuálne laboratórium, PHP, internetový modul, simulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited