28. 2. 2020  18:19 Zlatica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identifikačné číslo: 101
Univerzitný e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Internetový modul pre modelovanie a simuláciu procesov
Autor: Ing. Juraj Malinič
Pracovisko: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Oponent:Ing. Martin Kalúz, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Internetový modul pre modelovanie a simuláciu procesov
Abstrakt:Juraj Malinič: Internetový modul pre modelovanie a simulácie procesov. [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Vedúci: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. Diplomová práca obsahuje stručný opis modulu pre simulovanie zásobníka kvapaliny, ktorý je naprogramovaný v jazyku JavaScript. Postup simulácie a návod na používanie modulu pre simulácie. Taktiež obsahuje stručný popis frameworku, na ktorom je modul postavený a technológie, ktoré boli použité pri programovaní aplikácie. V posledných kapitolách je popísané administrátorské rozhranie a postup inštalácie aplikácie na server.
Kľúčové slová:PHP, MVC, objekty, simulácie, jQuery, Module Pattern, javascript

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene