Jan 21, 2020   0:43 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Creation of website ŠVK in the Content Management System Drupal
Written by (author): Ing. Martin Šimek
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Opponent:Ing. Martin Kalúz, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba web stránok ŠVK v redakčnom systéme Drupal
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou modulu do redakčného systému Drupal. Prvá kapitola je zameraná na analýzu súčasného stavu stránok Študentskej vedeckej konferencie. V druhej kapitole je opísaná inštalácia lokálneho serveru, databázy MySQL, skriptovacieho jazyka PHP ako jedného balíčka zvaného WAMP, pretože je to nutné pre fungovanie Drupalu. Hlavnou témou zvyšnej časti kapitoly je nainštalovanie a nastavenie Drupalu a opis typov modulov. Tretia kapitola je zameraná na základnú štruktúru tvorby modulu a objasňuje správanie zdrojového kódu počas inštalácie a fungovaní jadra modulu. Koniec kapitoly zahŕňa inštaláciu a konfigurovanie modulu
Key words:Drupal, Redakčný systém, Modul

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited