6. 7. 2020  4:26 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Richard Valo, PhD.
Identifikačné číslo: 10204
Univerzitný e-mail: richard.valo [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)

     
     Výučba          Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Benkovský
Raspberry Pi s modulom BrickPi pre ovládanie legorobotov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslav Boloz
Prototyp SCADA aplikácie pre riadenie a monitorovanie dopravy
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Miroslav Boloz
Tvorba vzdialeného HMI v SCADA systéme Promotic
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniel Boroš
Využitie Raspberry Pi na riadenie zásobníka kvapaliny
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Daniel Cigánek
Programovanie NXT Robotov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Oliver Čizmazia
Matematické modelovanie membránových procesov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lukáš Fedorkovič
Raspberry PI v úlohe regulátora
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Libuša Hanusová
Programovanie NXT Robotov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniel Janočko
Využitie Rapsberry Pi na edukačné účely
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Branislav Jaroš
Hydraulická sústava uDAQ28/3H z pohľadu priemyselného riadenia
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Branislav Jaroš
Tepelno-optická sústava uDAQ28/LT z pohľadu priemyselného riadenia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Dávid Jopčík
Programovanie PLC
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Juriga
Programová jednotka pre NC stroj
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Kamenický
Tepelno-optická sústava uDAQ28-LT z pohľadu priemyselného riadenia
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Karol Kiš
Tvorba vzdialeného HMI v SCADA systéme Promotic pre laboratórny experiment vsádzkovej a membránovej procesnej stanice
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Imrich Koncz
Creating Video Instructions and Video Presentations of Our Laboratory Experiments
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Kukla
Laboratórny model Magnetickej levitácie z pohľadu priemyselného riadenia
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktor Kukla
Laboratórny experiment DTS200: Tri zásobníky kapaliny z pohľadu priemyselného riadenia
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Zuzana Lacková
Laboratórny elektrický pohon z pohľadu priemyselného riadenia
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Lacková
SCADA systém produkcie v STEP7 TIA Portal
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Lacho
Analýza procesov pre výrobu PES technického vlákna
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ivan Malíšek
Programovanie NXT Robotov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Panghyová
Laboratórny výmenník tepla LTR 700 z pohľadu priemyselného riadenia
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. František Pelech
Raspberry Pi s modulom BrickPi pre ovládanie legorobotov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Božena Pintérová
Programovanie NXT Robotov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. RNDr. Eva Sodomová
Vizualizácia technologických procesov v priemysle s využitím SCADA/HMI systémov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Milan Šugár
Laboratórny experiment DTS200: Tri zásobníky kapaliny z pohľadu priemyselného riadenia
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Milan Šugár
Riadenie pomocou priemyselného riadiaceho systému Simatic
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná