2. 7. 2020  15:21 Berta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Richard Valo, PhD.
Identifikačné číslo: 10204
Univerzitný e-mail: richard.valo [at] stuba.sk
 

     Absolvent
     
     
Záverečná práca
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Modifikácia vybraných metód optimalizácie pre procesy učenia
Autor: Ing. Richard Valo, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Oponent 2:
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Modifikácia vybraných metód optimalizácie pre procesy učenia
Abstrakt:
Dizertačná práca predkladá návrh a vypracovanie metód a algoritmov modelovania a riadenia lineárnych a nelineárnych dynamických procesov s využitím dopredných umelých neurónových sietí typu perceptrón. V prostredí Matlab 6.5, Matlab - Simulink je navrhnutý a vytvorený programový systém umožňujúci modelovať dynamický proces s rôznymi modifikáciami optimalizačných algoritmov. Model procesu je vytvorený na základe doprednej neurónovej siete typu perceptrón, ktorá je učená algoritmom back-propagation. Zároveň vytvára edukačnú pomôcku slúžiacu na porovnávanie algoritmov hľadania minima funkcii v neurónových sieťach a mimo nich.
Kľúčové slová:učiace algoritmy, neurónové siete, identifikácia, Levenberg a Marquardt, Minimum conditionality change

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene