Nov 18, 2019   2:17 a.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Milan Pavúk, PhD.
Identification number: 10210
University e-mail: milan.pavuk [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Structural transformations in the NANOPERM-type amorphous alloys
Written by (author): Ing. Milan Pavúk, PhD.
Department: Department of nuclear physics and technology (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štruktúrne transformácie v amorfných zliatinách typu NANOPERM
Summary:Táto práca bola zameraná na štruktúrne transformácie, ktoré v dôsledku pôsobenia teploty prebiehajú v zliatinách typu NANOPERM so zložením Fe91-xMo8Cu1Bx (x = 12, 15). Pozornosť sme sústredili na vyšetrovanie hlavne povrchových vrstiev s využitím málo používaných analytických techník, akými sú difrakcia synchrotrónového žiarenia a mikroskopia atomárnych síl, ako aj objemových vlastností pomocou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie.
Key words:amorfné zliatiny, relaxácia, kryštalizácia, nanokryštalická mikroštruktúra

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited