Aug 24, 2019   1:31 a.m. Bartolomej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marián Lekavý, PhD.
Identification number: 10225
University e-mail: xlekavy [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Adamec
Telefonovanie prostredníctvom VoIP
June 2007Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Bača
Overenie vlastností algoritmov pre minimálny rez grafu
May 2008Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Barlík
Hľadanie plánu pomocou evolučných algoritmov
May 2009Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Benkovič
Automatizované plánovanie priemyselných procesov
May 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Robert Borguľa
Herná umelá inteligencia založená na multiagentovom prístupe
May 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Brocková
Predvídanie priradenia riešiteľov úlohám v manažmente sotvérového projektu
May 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Matej Čulák
Herná umelá inteligencia založená na multiagentovom prístupe
May 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondrej Danada
Automatizované plánovanie
May 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Ertl
Robotický brankár
May 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexander Ferenčík
Herná umelá inteligencia založená na multiagentovom prístupe
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Erik Furik
Podpora navigácie vo webových aplikáciách
May 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Gajdoš
Využitie multiagentového prístupu pri riadení poľnohospodárskych strojov
May 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Grega
RoboCup 3D - nižšie schopnosti hráčov
May 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Hlaváč
Simulovaný robotický futbal - tímová spolupráca
May 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Jackovič
Simulovaný robotický futbal - tímová spolupráca
May 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marcel Kanta
Simulovaný robotický futbal - nižšie schopnosti hráčov
May 2010Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Kolesár
Simulovaný robotický futbal - automatizované učenie
May 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Korduliak
Využitie prístupov kompozície webových služieb v doméne turizmu
May 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Košický
RoboCup 3D - nižšie schopnosti hráčov
May 2014Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Kučečka
Simulovaný robotický futbal - analýza správania hráčov
May 2008Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kučečka
Výber prístupu plánovania na základe analýzy problémovej oblasti
May 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Lekeň
Automatizované plánovanie v e-turizme
May 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. András Lendvay
Simulovaný robotický futbal - nižšie schopnosti hráčov
May 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Mešťaník
Automatizované plánovanie
May 2010Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Mešťaník
RoboCup 3D simulovaná liga - nižšie schopnosti hráča
May 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Michalec
Herná umelá inteligencia založená na multiagentovom prístupe
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Nociar
Simulovaný robotický futbal - automatizované učenie
May 2008Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Pavlovčin
Simulovaný robotický futbal - nižšie schopnosti hráčov
May 2008Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eduard Pribula
Simulovaný robotický futbal - vyššie schopnosti hráčov
May 2010Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Prokop
Rozšírenie metódy skrátenia harmonogramu o simuláciu jeho priebehu
May 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Prokop
Skrátenie harmonogramu pomocou rezu grafu - kombinácia s existujúcimi prístupmi
May 2010Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Roth
Automatizované plánovanie
May 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Christian Ščípa
Podpora navigácie vo webových aplikáciách
May 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress