Oct 22, 2020   11:15 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

     
Graduate
     
     Final thesis     
Further information     Supervised theses          

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Baková
Vizualizácia evolúcie zmien softvéru v 3D priestore
May 2012Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jakub Bista
Vizualizácia neurónových sietí
May 2019
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Borecký
Interaktívna vizualizácia dát v rozšírenej realite
May 2019
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Borga
Automatizované generovanie metrík a dokumentácie zo zdrojových kódov
May 2010
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Britvík
Vizualizácia zhlukovania v grafoch pomocou priestorových útvarov
May 2014
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriela Brndiarová
Kombinácia deterministických a silovo-riadených algoritmov rozmiestňovania grafov
May 2013
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Brndiarová
Zlepšenie prehľadnosti grafov zobrazovaných v 3D priestore
May 2015
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Buzássy
Vizualizácia softvéru v trojrozmernom priestore
April 2019Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Čaučík
Manažment verzií zdrojového kódu na úrovni jazykových konštrukcií
May 2010
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Matúš Čerman
Grafické používateľské rozhrania v 3D priestore
May 2010
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matúš Čičman
Interaktívne zobrazovanie grafov
May 2017
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Číková
Využitie dopytovacích jazykov a magických šošoviek pri vizualizácii grafov
May 2011
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Čimo
Multiparadigmové programovanie v jazyku Lua
May 2009
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Libor Daněk
Interaktívna vizualizácia dát v obohatenej realite
May 2017
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ľuboš Daniš
Interactive data visualization
May 2020Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriel Duchoň
Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
May 2010Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Duranský
Interaktívne zobrazovanie grafov v trojrozmernom priestore
May 2014Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Filčák
Extrakcia softvérových artefaktov pre vizualizáciu
May 2014
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michael Garaj
Vizualizácia evolúcie softvéru v trojrozmernom priestore zachytená v revíziach
May 2016
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michael Gloger
Vizualizácia metrík a štruktúry softvérových systémov v trojdimenzionálnom priestore
May 2015
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Denis Grotkovský
Rozšírená realita s využitím priestorovej projekcie
April 2019
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Grznár
Vizualizácia dynamiky programu napísaného v jazyku C#
May 2013
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Hagara
Podporné nástroje pre vizualizáciu softvéru
May 2015
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Pavol Hlúšek
Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
May 2010Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Horváth
Vizualizácia softvéru ako mesta v trojdimenzionálnom priestore
May 2016Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Milan Ilavský
Vizualizácia grafov založená na pružinovom modeli
June 2007Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denis Illés
Vizualizácia softvérových systémov v 3D priestore
May 2017Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Jakubéci
Interaktívna manipulácia s 3D grafmi
May 2008
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Jakubéci
Vizualizácia dát pomocou metafory hviezdnej oblohy
May 2010
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Juhásová
Visualization and Explainability of Deep Learning
May 2020
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Juranyi
Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
May 2013
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Igor Jurík
Vizualizácia a interakcia s dátami v obohatenej realite
May 2016
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Kajan
Knižnica na zobrazovanie grafov v 3D priestore
May 2010
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Karásek
Spracovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
May 2015
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Karas
Interactive data visualization in virtual reality
May 2020Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marek Karas
Interaktívna vizualizácia dát v obohatenej realite
May 2017
Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Mário Kašuba
Využitie knižnice Qt v jednoduchých skriptovacích jazykoch
May 2008Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ján Katona
Vizualizácia hypergrafových reprezentácii softvéru
June 2007
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Komorovský
Vizuálne dolovanie v softvéri
May 2009
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristián Koník
Interakcia s dátami vo virtuálnej realite
April 2019Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Péter Kósa
Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
May 2013
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viktor Košťan
Interaktívna vizualizácia dát v obohatenej realite
May 2016
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Kottman
Reprezentácia programu pomocou grafu a jeho vykonávanie
May 2010
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Kottman
Využitie knižnice Qt v jednoduchých skriptovacích jazykoch
May 2008Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Michael Kročka
Vizualizácia a vysvetliteľnost hlbokého učenia
May 2020
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viliam Kubis
Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
May 2011
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viliam Kubis
Inovatívne integrované vývojové prostredie pre jazyk Lua
May 2013Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Kučera
Využitie superpixelovej segmentácie pri detekcii pohybujúcich sa objektov vo videu
May 2016
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Kuľbak
Visual Attention in Virtual Reality Data Visualizations
May 2020
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eduard Kuric, PhD.
Interaktívne prehliadanie multimediálneho obsahu v 3D priestore
June 2009
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roland Lang
Kolaboratívna vizualizácia dát vo virtuálnej a obohatenej realite
May 2018
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Ľudvík
Interaktívna manipulácia s 3D grafmi
May 2008
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Ľudvík
Tvorba programov v 3D prostredí
May 2010
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Macko
Hľadanie najlepšieho pohľadu v trojrozmernej scéne
June 2007
Displaying the final thesis
55.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Pavol Majer
Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
May 2014Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Marák
Interaktívne manipulovanie s grafom v obohatenej realite
May 2015Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Marák
Vizualizácia dát v obohatenej realite a interakcia s nimi
May 2017
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Mendel
Spracovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
May 2014
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Miroslav Mikuláš
Grafické používateľské rozhrania v 3D priestore
May 2010
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Mindek
Interaktívne prehliadanie multimediálneho obsahu v 3D priestore
June 2009
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Mindek
Vizualizácia dát pomocou metafor inšpirovaných vizualizáciou biologických procesov
May 2011
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Mura
Vizualizácia dát vo virtuálnej realite
April 2019Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Nagy
Využitie metrík pri vizualizácii softvérových systémov v 3D priestore
May 2014
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Nagy
Inovatívne prístupy v integrovaných vývojových prostrediach
April 2019Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Nagy
Spracovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
May 2017
Displaying the final thesis
66.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Andrej Neczli
Nové prístupy v manažmente verzií zdrojového kódu
December 2008Displaying the final thesis
67.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Pavol Nemec
Vizuálne dolovanie v grafových štruktúrach reprezentujúcich softvér
May 2010
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Oriskó
Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
May 2013Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Paprčka
Inteligentný pohyb kamerou pri prehliadaní 3D grafov
May 2011
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dávid Pavelka
Interaktívna manipulácia s vizualizáciou v obohatenej realite
May 2018Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Pažitnaj
Vizualizovanie dát v čase
May 2011
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Pleško
Kolaboratívne virtuálne prostredie pre vizualizáciu dát
May 2012
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Polák
Vizualizácia rozsiahlych grafov
May 2013Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Veronika Prochotská
Systém na podporu vizualizácie softvéru
May 2014Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Redžepovič
Interaktívne zobrazovanie grafov
May 2018
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Redžepovič
Software evolution visualisation in three-dimensional space
May 2020
Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Rendek
Vizualizácia dát v nelineárnom priestore
December 2008
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Ruttkay-Nedecký
Vizualizácia vykonávania programu v 3D priestore
May 2010
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Patrik Sčensný
Interaktívna vizualizácia dát v obohatenej realite
May 2017
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michael Scholtz
Syntaktická analýza kódu v inovatívnom vývojovom prostredí
May 2015
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Sirota
Automatizované generovanie metrík a dokumentácie zo zdrojových kódov
May 2008
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Sivák
Interaktívne zobrazovanie grafov v 3D priestore
May 2012Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivan Šimko
Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
May 2011
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Šimko
Interaktívne prezentovanie softvérových metrík
May 2013Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Daniel Šiško
Implementácia algoritmov rozmiestňovania grafov pomocou GPU
May 2011
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Štefánik
Vizuálna reprezentácia programu v inovatívnom IDE
May 2017Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miloš Štefčák
Vizualizácia softvéru v 3D priestore
May 2018
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominik Števlík
Spracovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
May 2018
Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominik Števlík
3D Innovative development environment
May 2020
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Šulek
Systém na podporu vizualizácie softvéru
May 2014Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Stanislav Turza
Automatizované generovanie metrík a dokumentácie zo zdrojových kódov
May 2008
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Ukrop
Vizuálne sprístupňovanie informácií uložených v grafoch
May 2011
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Ukrop
Zavedenie obmedzení do vizualizácie grafov založenej na pružinovom modeli
June 2009
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuboš Ukrop
Nové prístupy vizualizácie grafov
May 2008
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ľuboš Ukrop
Vizualizácia grafových štruktúr pomocou mydlových bublín
May 2010
Displaying the final thesis
96.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Bc. Michal Valovič
xxx
May 2018
Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Volovár
Interaktívne zobrazovanie grafov v trojrozmernom priestore
May 2014
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Žigo
Reprezentácia programu pomocou grafových štruktúr
May 2017
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress