Feb 25, 2020   11:41 p.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Graph clustering visualization using spatial figures
Written by (author): Ing. Andrej Britvík
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizualizácia zhlukovania v grafoch pomocou priestorových útvarov
Summary:Dennodenne sa stretávame s veľkým množstvom dát. Veľmi často medzi dátami existujú väzby, ktoré ich určitým spôsobom spájajú. Najideálnejší spôsob ako zobrazovať takéto dáta je pomocou grafov. Dáta zobrazené v grafe sú pre človeka ľahšie čitateľné a vie si lepšie predstaviť ich prepojenie. Vo vizualizácii grafov sa však často naráža na problém priveľkej vizuálnej zložitosti. Grafy obsahujúce stovky či tisíce uzlov a hrán spôsobujú nečitateľnosť celého grafu z dôvodu prekrývania jeho elementov. Pre človeka je takmer nemožné nájsť relevantnú informáciu. V diplomovej práci sa snažíme riešiť spomínané problémy. V úvode skúmame dostupné metódy rozmiestňovania a zhlukovania grafov, ktoré značne prispievajú k celkovej čitateľnosti grafu. Výsledkom práce je metóda zhlukovania, ktorá obaľuje uzly grafu priestorovými útvarmi, čím poskytuje prístup k uzlom a zároveň znižuje vizuálnu zložitosť, pretože graf vyzerá opticky jednoduchší. Vo vysokej miere sa zameriavame aj na interakciu s grafom, aby používateľ nemal problém nájsť požadovanú informáciu aj v rozsiahlom grafe.
Key words:zhlukovanie, priestorové útvary, vizualizácia, graf

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited