19. 1. 2020  20:59 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vizualizácia zhlukovania v grafoch pomocou priestorových útvarov
Autor: Ing. Andrej Britvík
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vizualizácia zhlukovania v grafoch pomocou priestorových útvarov
Abstrakt:Dennodenne sa stretávame s veľkým množstvom dát. Veľmi často medzi dátami existujú väzby, ktoré ich určitým spôsobom spájajú. Najideálnejší spôsob ako zobrazovať takéto dáta je pomocou grafov. Dáta zobrazené v grafe sú pre človeka ľahšie čitateľné a vie si lepšie predstaviť ich prepojenie. Vo vizualizácii grafov sa však často naráža na problém priveľkej vizuálnej zložitosti. Grafy obsahujúce stovky či tisíce uzlov a hrán spôsobujú nečitateľnosť celého grafu z dôvodu prekrývania jeho elementov. Pre človeka je takmer nemožné nájsť relevantnú informáciu. V diplomovej práci sa snažíme riešiť spomínané problémy. V úvode skúmame dostupné metódy rozmiestňovania a zhlukovania grafov, ktoré značne prispievajú k celkovej čitateľnosti grafu. Výsledkom práce je metóda zhlukovania, ktorá obaľuje uzly grafu priestorovými útvarmi, čím poskytuje prístup k uzlom a zároveň znižuje vizuálnu zložitosť, pretože graf vyzerá opticky jednoduchší. Vo vysokej miere sa zameriavame aj na interakciu s grafom, aby používateľ nemal problém nájsť požadovanú informáciu aj v rozsiahlom grafe.
Kľúčové slová:zhlukovanie, priestorové útvary, vizualizácia, graf

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene