Dec 12, 2019   4:11 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Extraction of software artifacts for visualization
Written by (author): Ing. Tomáš Filčák
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Extrakcia softvérových artefaktov pre vizualizáciu
Summary:Softvér nie je reprezentovaný len zdrojovým kódom, ale aj rôznymi modelmi, diagramami dokumentami alebo médiami, ktoré ho svojím spôsobom opisujú. Správnou extrakciou a následnou manipuláciou so softvérovými artefaktami vieme vyčítať o softvérovom produkte veľa informácií. Tieto informácie môžu poslúžiť ako podklady pri rozličných procesoch vývoja, údržby či tetovania produktu. S narastajúcou veľkosťou softvéru sa znižuje prehľadnosť projektového repozitára a artefakty sa tak stávajú ťažko prístupnými. Je preto nutné manipulovať s nimi efektívnym a vhodným spôsobom. Na základe analýzy problémovej oblasti bol zvolený vhodný spôsob reprezentácie a manipulácie so softvérovými artefaktami. Tieto dáta sú extrahované pomocou navrhnutého systému a vizualizované za cieľom poskytnutia vysokej prehľadnosti a informačnej hodnoty používateľovi. Obsahom tejto práce je analýza, návrh a implementácia systému, ktorého realizovanie poskytne nástroj na dosiahnutie spomenutých cieľov.
Key words:softvérové artefakty, vizualizácia, extrakcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited