24. 1. 2020  2:20 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Extrakcia softvérových artefaktov pre vizualizáciu
Autor: Ing. Tomáš Filčák
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Extrakcia softvérových artefaktov pre vizualizáciu
Abstrakt:Softvér nie je reprezentovaný len zdrojovým kódom, ale aj rôznymi modelmi, diagramami dokumentami alebo médiami, ktoré ho svojím spôsobom opisujú. Správnou extrakciou a následnou manipuláciou so softvérovými artefaktami vieme vyčítať o softvérovom produkte veľa informácií. Tieto informácie môžu poslúžiť ako podklady pri rozličných procesoch vývoja, údržby či tetovania produktu. S narastajúcou veľkosťou softvéru sa znižuje prehľadnosť projektového repozitára a artefakty sa tak stávajú ťažko prístupnými. Je preto nutné manipulovať s nimi efektívnym a vhodným spôsobom. Na základe analýzy problémovej oblasti bol zvolený vhodný spôsob reprezentácie a manipulácie so softvérovými artefaktami. Tieto dáta sú extrahované pomocou navrhnutého systému a vizualizované za cieľom poskytnutia vysokej prehľadnosti a informačnej hodnoty používateľovi. Obsahom tejto práce je analýza, návrh a implementácia systému, ktorého realizovanie poskytne nástroj na dosiahnutie spomenutých cieľov.
Klíčová slova:softvérové artefakty, vizualizácia, extrakcia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně