Dec 9, 2019   4:52 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The use of metrics with visualization of software systems in 3D space
Written by (author): Ing. František Nagy
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie metrík pri vizualizácii softvérových systémov v 3D priestore
Summary:Vizualizácia softvéru je nástrojom pomáhajúcim vývojárom lepšie pochopiť a analyzovať softvér. Najmä pri rozsiahlych softvérových systémoch pomáha analýza systému pomocou vizualizácie rýchlejšie pochopiť štruktúru a funkcionalitu systému, ako keby sme sa pokúšali systém pochopiť len skúmaním dokumentácie a zdrojových kódov. Použitím tretieho rozmeru pri vizualizácií dostávame možnosti zobrazenia väčšieho množstva informácií, no prináša so sebou aj viaceré problémy. Ďaľším nástrojom, ktorý vývojárom pomáha pri analýze softvéru sú softvérové metriky. Tieto pomáhajú skúmať rôzne vlastnosti softvéru a identifikujú napr. dôležité časti systému, alebo časti, ktoré by bolo vhodné vylepšiť. Použitím metrík takto môžeme skúmať softvér z rôznych hľadísk, ako z pohľadu vývojára, tak aj z pohľadu zákazníka. V tejto práci sme sa venovali možnostiam, ako spojiť vizualizáciu softvéru s metrikami softvéru. Takto sme sa pokúsili vizualizovať vlastnosti systému, ktoré nie sú priamo viditeľné.
Key words:vizualizácia softvéru, softvérové metriky, 3D vizualizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited