24. 1. 2020  5:27 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Využitie metrík pri vizualizácii softvérových systémov v 3D priestore
Autor: Ing. František Nagy
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie metrík pri vizualizácii softvérových systémov v 3D priestore
Abstrakt:Vizualizácia softvéru je nástrojom pomáhajúcim vývojárom lepšie pochopiť a analyzovať softvér. Najmä pri rozsiahlych softvérových systémoch pomáha analýza systému pomocou vizualizácie rýchlejšie pochopiť štruktúru a funkcionalitu systému, ako keby sme sa pokúšali systém pochopiť len skúmaním dokumentácie a zdrojových kódov. Použitím tretieho rozmeru pri vizualizácií dostávame možnosti zobrazenia väčšieho množstva informácií, no prináša so sebou aj viaceré problémy. Ďaľším nástrojom, ktorý vývojárom pomáha pri analýze softvéru sú softvérové metriky. Tieto pomáhajú skúmať rôzne vlastnosti softvéru a identifikujú napr. dôležité časti systému, alebo časti, ktoré by bolo vhodné vylepšiť. Použitím metrík takto môžeme skúmať softvér z rôznych hľadísk, ako z pohľadu vývojára, tak aj z pohľadu zákazníka. V tejto práci sme sa venovali možnostiam, ako spojiť vizualizáciu softvéru s metrikami softvéru. Takto sme sa pokúsili vizualizovať vlastnosti systému, ktoré nie sú priamo viditeľné.
Klíčová slova:vizualizácia softvéru, softvérové metriky, 3D vizualizácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně