26. 1. 2020  18:06 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Interaktívna vizualizácia dát v obohatenej realite
Autor: Ing. Viktor Košťan
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Interaktívna vizualizácia dát v obohatenej realite
Abstrakt:Práca prezentuje prototyp vizualizácie grafu v projekčnej priestorovej obohatenej realite založený na projektívnom textúrovaní použitom na virtuálnu scénu reprezentujúcu reálny povrch projekcie. Uvádza výsledky testov projekcie na zväčša lineárne povrchy. Taktiež opisuje výsledky testovania zmeny perspektívy umiestneného grafu v scéne vzhľadom na polohu pozorovateľa. Okrem prezentovaného prototypu uvádza niekoľko prác, ktoré sa venujú vizualizácii dát v obohatenej realite, pričom sa zameriava hlavne riešenia, ktoré používajú projekčnú obohatenú realitu.
Kľúčové slová:vizualizácia dát, projektívne mapovanie, obohatená realita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene